آموزش قانون جذب، احساسات شما شاه کلید اصلی قانون جذب، استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به آرزو ها، تاثیرات افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها، ترفند های استفاده از قانون جذب، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم ؟، راز عمل کردن قانون جذب چیست؟، راز قانون جذب کائنات، فواید استفاده از قانون جذب، فواید و یادگیری قانون جذب در زندگی، قانون جذب برای رسیدن به آرزو ها، قانون جذب برای رسیدن به تمام آرزوها، قانون جذب چه فایده ای دارد، قانون جذب چیست ؟قانون جذب صوتی، کاربرد قانون جذب، منظور از حس خوب چیست؟، نمونه هایی از قانون جذب، یاد گیری و آموزش قانون جذب عشق

قانون جذب چیست ؟

این مقاله را به اشتراک بگذارید :

در این مقاله گروه تحقیق و آموزش کارنو به این مبحث مهم که قانون جذب چیست می پردازد.شما از همه ابعاد قانون جذب و راه های رسیدن به آرزوهایتان و استفاده از رازها و قوانین کائنات آگاه خواهید شد. در ادامه با ما همراه باشید.

خواندن این مقاله تنها ۵ دقیقه از وقت ارزشمند شما را می گیرد.

 

قانون جذب، یک قانون طبیعی برای رسیدن به خواسته ها و آرزو ها است. شما اگر قانون جذب را بشناسید و از آن استفاده کنید، می توانید به هر خواسته و هدفی که داشته باشید برسید. بر اساس قانون جذب هر چیزی که وارد زندگی شما می شود خودتان آن را جذب کرده اید و به صورت تصادفی و اتفاقی نبوده است.

قانون جذب چیست ؟

یکی از قانون های ثابت در جهان قانون جذب است. در دنیای ما همه چیز از انرژی ساخته شده است. با توجه به فیزیک کوانتوم هر چیزی که در دنیا و دور و اطراف خود می بینید و لمس می کنید ، از انرژی ساخته شده است. حتی تمامی اجزای بدن شما نیز از انرژی ساخته شده است! تمام چیزی هایی که در طول روز با آن سر و کار دارید، همین گوشی موبایل شما و… از انرژی ساخته شده است !

طبق فیزیک کوانتوم انرژی های هم نام یک دیگر را جذب می کنند! اگر از مبحث فیزیک کوانتوم گذر کنیم ، قصد دارم به شما بگویم که به چه روشی با استفاده از قدرت ذهن می توانید خواسته ها و اهدافتان را جذب خود کنید و هم ارتعاش آن ها شوید. ما می توانیم با استفاده از قدرت جذب تمام چیزی که مد نظرتان است را جذب کنیم! 

آموزش قانون جذب، احساسات شما شاه کلید اصلی قانون جذب، استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به آرزو ها، تاثیرات افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها، ترفند های استفاده از قانون جذب، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم ؟، راز عمل کردن قانون جذب چیست؟، راز قانون جذب کائنات، فواید استفاده از قانون جذب، فواید و یادگیری قانون جذب در زندگی، قانون جذب برای رسیدن به آرزو ها، قانون جذب برای رسیدن به تمام آرزوها، قانون جذب چه فایده ای دارد، قانون جذب چیست ؟، قانون جذب صوتی، کاربرد قانون جذب، منظور از حس خوب چیست؟، نمونه هایی از قانون جذب، یاد گیری و آموزش قانون جذب عشق

رمز و راز کائنات در جهت رسیدن به خواسته ها و اهداف

از طریق کائنات و جهان هستی می توانیم به تمام آن چیزی که از ذهن ما عبور می کند برسیم حتی چیزهایی که شاید شنیدن آن برای دیگران تمسخر آمیز باشد و چیز هایی که حتی برای به زبان آوردن آن در حضور دیگران عاجزیم. رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها از طریق کائنات و جهان هستی صورت می گیرد. اگر شما بتوانید افکارتان کنترل کنید و ذهنتان را در دست بگیرید به یکی از راز و رمز کائنات در جهت رسیدن به خواسته و اهدافتان دست پیدا کردید و تحت این شرایط می توانید در مسیر آرزوهایتان قدم بردارید.

آموزش قانون جذب، احساسات شما شاه کلید اصلی قانون جذب، استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به آرزو ها، تاثیرات افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها، ترفند های استفاده از قانون جذب، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم ؟، راز عمل کردن قانون جذب چیست؟، راز قانون جذب کائنات، فواید استفاده از قانون جذب، فواید و یادگیری قانون جذب در زندگی، قانون جذب برای رسیدن به آرزو ها، قانون جذب برای رسیدن به تمام آرزوها، قانون جذب چه فایده ای دارد، قانون جذب چیست ؟، قانون جذب صوتی، کاربرد قانون جذب، منظور از حس خوب چیست؟، نمونه هایی از قانون جذب، یاد گیری و آموزش قانون جذب عشق

چگونه با قانون جذب به تمام آرزوهایمان برسیم؟

شما در خواب نمی توانید فکر کنید. فقط در بیداری انسان این انرژی تولید می شود یعنی شما هر وقت بیدار باشید در حال فرستادن انرژی و ارتعاش هستید، تنها زمانی که افکار و ذهن تان این انرژی را تولید نمی کنند در خواب است.

آموزش قانون جذب، احساسات شما شاه کلید اصلی قانون جذب، استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به آرزو ها، تاثیرات افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها، ترفند های استفاده از قانون جذب، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم ؟، راز عمل کردن قانون جذب چیست؟، راز قانون جذب کائنات، فواید استفاده از قانون جذب، فواید و یادگیری قانون جذب در زندگی، قانون جذب برای رسیدن به آرزو ها، قانون جذب برای رسیدن به تمام آرزوها، قانون جذب چه فایده ای دارد، قانون جذب چیست ؟، قانون جذب صوتی، کاربرد قانون جذب، منظور از حس خوب چیست؟، نمونه هایی از قانون جذب، یاد گیری و آموزش قانون جذب عشق

تاثیر افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها

افکار انسان به دو دسته تقسیم می شوند :

  1. افکار منفی
  2. افکار مثبت

افکار مثبت :

افکار مثبت در جهت خواسته و اهدافتان هستند اما افکار منفی در جهت چیزهایی که نمی‌ خواهید می باشد.

برای مثال :

اگر وضع مالی مناسبی ندارید و فکرتان فقط درگیر بی پولی است، ذهنتان در حال فرستادن ارتعاش و انرژی منفی به کائنات می باشد. کائنات و جهان هستی با توجه به انرژی ارتعاشی که از سمت شما دریافت می کنند، آن ناخواسته یا خواسته را وارد زندگی شما می کنند.

بیشتر بخوانید :
چطور همه چیز را به خود جذب کنیم

اگر به چیزهای منفی همچون بی پولی، نداشتن شغل و…  فکر می کنید، جهان هستی و کائنات بیشتر این ناخواسته ها را وارد زندگی شما می‌ کنند. تنها وظیفه شما این است که افکارتان را درست کنید و آن ها را مثبت کنید. کائنات ساده ترین راه و روش را با توجه به خواسته و هدفی که در سر دارید در سر راه شما قرار می دهد.

آموزش قانون جذب، احساسات شما شاه کلید اصلی قانون جذب، استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به آرزو ها، تاثیرات افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها، ترفند های استفاده از قانون جذب، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم ؟، راز عمل کردن قانون جذب چیست؟، راز قانون جذب کائنات، فواید استفاده از قانون جذب، فواید و یادگیری قانون جذب در زندگی، قانون جذب برای رسیدن به آرزو ها، قانون جذب برای رسیدن به تمام آرزوها، قانون جذب چه فایده ای دارد، قانون جذب چیست ؟، قانون جذب صوتی، کاربرد قانون جذب، منظور از حس خوب چیست؟، نمونه هایی از قانون جذب، یاد گیری و آموزش قانون جذب عشق

 

شاه کلید اصلی در قانون جذب 

زمانی که احساس و حال خوبی داشته باشید، در حال نزدیک شدن به خواسته و اهدافتان هستید و زمانی که احساساتتان بد باشد در حال جذب ناخواسته هایتان هستید. پس کنترل احساس خود را در دست بگیرید. در مورد هر موضوعی که فکر می کنید به این نکته توجه کنید که آیا احساساتتان خوب است یا نه؟!

زمانی که احساس خوبی ندارید باید احساساتتان را خوب کنید. تمرین کردن یکی از ساده ترین و راحت ترین راه در جهت کنترل افکار و در دست گرفتن احساساتتان است. شما با تمرین کردن می‌ توانید ارتعاش آرزو و خواسته هایتان را دقیق‌ تر به کائنات ارسال کنید و بر اساس قانون جذب کائنات؛ هر چه این ارتعاش دقیق تر و واضح تر باشد زودتر به چیزی که می خواهید می‌ رسید.

آموزش قانون جذب، احساسات شما شاه کلید اصلی قانون جذب، استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به آرزو ها، تاثیرات افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها، ترفند های استفاده از قانون جذب، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم ؟، راز عمل کردن قانون جذب چیست؟، راز قانون جذب کائنات، فواید استفاده از قانون جذب، فواید و یادگیری قانون جذب در زندگی، قانون جذب برای رسیدن به آرزو ها، قانون جذب برای رسیدن به تمام آرزوها، قانون جذب چه فایده ای دارد، قانون جذب چیست ؟، قانون جذب صوتی، کاربرد قانون جذب، منظور از حس خوب چیست؟، نمونه هایی از قانون جذب، یاد گیری و آموزش قانون جذب عشق

چگونه به قانون جذب عمل کنیم؟

در این بخش به شما آموزش می دهیم که چگونه به صورت صحیح از قانون جذب استفاده کنید. شما یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از مغزتان ارتعاشی با شدت و قدرت مناسب بفرستید و خواسته هایتان را جذب کنید و به سرانجام برسانید.

وقتی درباره رویا و مفهوم آن بحث می شود مردم می گویند :

می خواهم اتومبیل و خانه و شغل و چشم گیر داشته باشم یا دوست دارند به کل دنیا سفر کنند یا بدنبال کاری پر درآمد هستند و یا به عبارتی دیگر و به زبان ساده تر اکثریت به دنبال جذب بیشتر پول هستند.

داشتن احساس خوب یکی از مهم ترین اهداف شما برای استفاده از قانون جذب باید باشد که همین الان حس خوبی داشته باشید. باید در تمام لحظات زندگیتان احساس تان را خوب نگه دارید.

آموزش قانون جذب، احساسات شما شاه کلید اصلی قانون جذب، استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به آرزو ها، تاثیرات افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها، ترفند های استفاده از قانون جذب، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم ؟، راز عمل کردن قانون جذب چیست؟، راز قانون جذب کائنات، فواید استفاده از قانون جذب، فواید و یادگیری قانون جذب در زندگی، قانون جذب برای رسیدن به آرزو ها، قانون جذب برای رسیدن به تمام آرزوها، قانون جذب چه فایده ای دارد، قانون جذب چیست ؟، قانون جذب صوتی، کاربرد قانون جذب، منظور از حس خوب چیست؟، نمونه هایی از قانون جذب، یاد گیری و آموزش قانون جذب عشق	منظور از حس خوب چیست؟

به زبان عامیانه منظور از حس خوب این است که همیشه شاد باشید. منظور از حس خوب یعنی، داشتن رضایت و آرامش، احساس امنیت، داشتن اعتماد به نفس، احساس سپاس گزاری، احساس نشاط و…

همه اینها مربوط به احساسات خوب است. اگر به تمام این واژه ها نگاه کنید آنها احساس متفاوتی را توصیف می کنند اما همه آن ها احساس خوبی هستند. به طور کلی شما باید اگر احساستان بد است، احساستان را خوب کنید و احساس خوب را در خودتان پرورش دهید و نگه دارید. هدفتان همیشه و همیشه باید این باشد که همین الان حس خوبی داشته باشید و کاری کنید که مدام بهتر و بهتر شوید و تا می توانید حال و احساس تان را خوب کنید پس به این نکته همیشه توجه داشته باشید که راز اصلی عملکرد قانون جذب داشتن احساس خوب است.

آموزش قانون جذب، احساسات شما شاه کلید اصلی قانون جذب، استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به آرزو ها، تاثیرات افکار ما در جذب خواسته ها و ناخواسته ها، ترفند های استفاده از قانون جذب، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم ؟، راز عمل کردن قانون جذب چیست؟، راز قانون جذب کائنات، فواید استفاده از قانون جذب، فواید و یادگیری قانون جذب در زندگی، قانون جذب برای رسیدن به آرزو ها، قانون جذب برای رسیدن به تمام آرزوها، قانون جذب چه فایده ای دارد، قانون جذب چیست ؟، قانون جذب صوتی، کاربرد قانون جذب، منظور از حس خوب چیست؟، نمونه هایی از قانون جذب، یاد گیری و آموزش قانون جذب عشق

منبع :گروه تحقیق و آموزش کارنو

۳ روش استفاده از قانون جذب
چطور همه چیز را به خود جذب کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ویدئوی جذب سلامتی

فهرست