آشنایی کامل با چاکرا، الماس درون، بازکردن چاکراها از طریق مدیتیشن‌، بهترین روش فعال سازی چاکرا دوم، پاکسازی چاکرای خاجی یا سوادهیستانا، تعریف چاکرا دوم، تعریف چاکرای ساکرال، تقویت و فعال سازی چاکرای جنسی، چاکرا خاجی چیست، چاکرای دوم یا چاکرای جنسی را چطور باز کنیم؟، خصوصیات چاکرای خاجی، دوره آموزشی پاکسازی چاکرا ساکرال، روش پاکسازی چاکرا دوم، روش های پاکسازی چاکرای دوم، سابلیمینال چاکرا دوم، ساخت سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا دوم، ساخت فایل فرکانسیک پاکسازی چاکرا جنسی، ساده ترین روش ها برای پاکسازی چاکرا دوم، علائم فیزیکی عدم توازن در چاکرای دوم، علت بسته شدن چاکرای دوم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فروش فایل فرکانسیک اختصاصی کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی پاکسازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای دوم با سابلیمینال، فعالسازی چاکرای دوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، متعادل سازی چاکرای دوم، محل قرارگیری چاکرای دوم، نحوه فعال سازی چاکرا دوم، نشانه های عدم تعادل چاکرای خاجی، همه چیز درباره چاکرا دوم، همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

این مقاله را به اشتراک بگذارید :

در این مقاله از سایت گروه تحقیق و آموزش کارنو قصد داریم به بررسی دومین چاکرای بدن یعنی چاکرای ساکرال یا خاجی بپردازیم.

خواندن این مقاله تنها ۵ دقیقه از وقت ارزشمند شما را می گیرد.

تعریف چاکرای ساکرال یا خاجی

دومین نیروگاه انرژی بدن انسان که مسئولیت های بسیار زیادی دارد چاکرای ساکرال یا سوآدهیستانا (Sacral Chakra) است. ﺳﻮﺍﺩﻫﻴﺴﺘﺎﻧﺎ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺳﻮﺍﺩ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻧﺸﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﻟﺬﺕ ﺟﻨﺴﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ می کند. ارتباط این چاکرا با درون فرد است و توانایی شخص برای داشتن فرزند نیز در ارتباط با این چاکرا است.

آشنایی کامل با چاکرا، الماس درون، بازکردن چاکراها از طریق مدیتیشن‌، بهترین روش فعال سازی چاکرا دوم، پاکسازی چاکرای خاجی یا سوادهیستانا، تعریف چاکرا دوم، تعریف چاکرای ساکرال، تقویت و فعال سازی چاکرای جنسی، چاکرا خاجی چیست، چاکرای دوم یا چاکرای جنسی را چطور باز کنیم؟، خصوصیات چاکرای خاجی، دوره آموزشی پاکسازی چاکرا ساکرال، روش پاکسازی چاکرا دوم، روش های پاکسازی چاکرای دوم، سابلیمینال چاکرا دوم، ساخت سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا دوم، ساخت فایل فرکانسیک پاکسازی چاکرا جنسی، ساده ترین روش ها برای پاکسازی چاکرا دوم، علائم فیزیکی عدم توازن در چاکرای دوم، علت بسته شدن چاکرای دوم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فروش فایل فرکانسیک اختصاصی کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی پاکسازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای دوم با سابلیمینال، فعالسازی چاکرای دوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، متعادل سازی چاکرای دوم، محل قرارگیری چاکرای دوم، نحوه فعال سازی چاکرا دوم، نشانه های عدم تعادل چاکرای خاجی، همه چیز درباره چاکرا دوم، همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

محل قرارگیری چاکرای دوم

محل قرارگیری چاکرای دوم (خاجی) در قسمت پایینی ﺷﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻑ ﻭ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﺎﺟﯽ است.در بعضی قسمت های دیگر بیان شده که محل آن در ناحیه تناسلی می باشد ( در قسمت تخمدان برای زنان و قسمت بیضه برای مردان ).

آشنایی کامل با چاکرا، الماس درون، بازکردن چاکراها از طریق مدیتیشن‌، بهترین روش فعال سازی چاکرا دوم، پاکسازی چاکرای خاجی یا سوادهیستانا، تعریف چاکرا دوم، تعریف چاکرای ساکرال، تقویت و فعال سازی چاکرای جنسی، چاکرا خاجی چیست، چاکرای دوم یا چاکرای جنسی را چطور باز کنیم؟، خصوصیات چاکرای خاجی، دوره آموزشی پاکسازی چاکرا ساکرال، روش پاکسازی چاکرا دوم، روش های پاکسازی چاکرای دوم، سابلیمینال چاکرا دوم، ساخت سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا دوم، ساخت فایل فرکانسیک پاکسازی چاکرا جنسی، ساده ترین روش ها برای پاکسازی چاکرا دوم، علائم فیزیکی عدم توازن در چاکرای دوم، علت بسته شدن چاکرای دوم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فروش فایل فرکانسیک اختصاصی کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی پاکسازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای دوم با سابلیمینال، فعالسازی چاکرای دوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، متعادل سازی چاکرای دوم، محل قرارگیری چاکرای دوم، نحوه فعال سازی چاکرا دوم، نشانه های عدم تعادل چاکرای خاجی، همه چیز درباره چاکرا دوم، همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

خصوصیات چاکرای خاجی

 • اندام های مرتبط با چاکرا : رحم ، تخمدان ها ، دستگاه تناسلی، مجاری ادرار
 • موقعیت در بدن : در قسمت پایینی ﺷﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻑ ﻭ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﺎﺟﯽ
 • غدد مربوطه : غدد جنسی
 • هورمون های مربوطه : استروژن
 • رنگ : در حالت تعادل به رنگ نارنجی است.
 • زمان شکل‌ گیری : ۸ تا ۱۴ سالگی
 • عنصر : آب
 • حس : چشایی
 • سمبل : نیلوفر با شش گلبرگ
 • تاثیرات : اعتماد بنفس، ارتباط با جنس مخالف، خلاقیت
 • سنگ های مرتبط : لابرادوریت، عقیق قهوه ایی، چشم ببر، گلدستون، سترین، عقیق کارنلیان
 • مانترا : وَم (VAM)
بیشتر بخوانید :
همه آنچه که باید درباره چاکراهای بدنتان بدانید

آشنایی کامل با چاکرا، الماس درون، بازکردن چاکراها از طریق مدیتیشن‌، بهترین روش فعال سازی چاکرا دوم، پاکسازی چاکرای خاجی یا سوادهیستانا، تعریف چاکرا دوم، تعریف چاکرای ساکرال، تقویت و فعال سازی چاکرای جنسی، چاکرا خاجی چیست، چاکرای دوم یا چاکرای جنسی را چطور باز کنیم؟، خصوصیات چاکرای خاجی، دوره آموزشی پاکسازی چاکرا ساکرال، روش پاکسازی چاکرا دوم، روش های پاکسازی چاکرای دوم، سابلیمینال چاکرا دوم، ساخت سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا دوم، ساخت فایل فرکانسیک پاکسازی چاکرا جنسی، ساده ترین روش ها برای پاکسازی چاکرا دوم، علائم فیزیکی عدم توازن در چاکرای دوم، علت بسته شدن چاکرای دوم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فروش فایل فرکانسیک اختصاصی کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی پاکسازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای دوم با سابلیمینال، فعالسازی چاکرای دوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، متعادل سازی چاکرای دوم، محل قرارگیری چاکرای دوم، نحوه فعال سازی چاکرا دوم، نشانه های عدم تعادل چاکرای خاجی، همه چیز درباره چاکرا دوم، همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

نشانه های عدم تعادل چاکرای خاجی

بر اثر برخی از عوامل ممکن است چاکرای ساکرال از حالت تعادل خارج شود و در عملکرد آن اختلال وجود آید. عدم تعادل و انسداد در ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺩﻭﻡ سبب بروز مشکلاتی از قبیل مشکلات جنسی، ضعف بویایی، بی انگیزگی، کمبود انرژی عاطفی، نفی یا سرکوب امیال جنسی و ترس از صمیمیت می گردد.

چنانچه چاکرای دوم پرکار باشد ، افراد بیش از حد احساساتی و سریع عاشق می شوند. همچنین اگر این چاکرا کم کار شده باشد ، افراد در رابطه با همه چیز بی تفاوت می گردند.

آشنایی کامل با چاکرا، الماس درون، بازکردن چاکراها از طریق مدیتیشن‌، بهترین روش فعال سازی چاکرا دوم، پاکسازی چاکرای خاجی یا سوادهیستانا، تعریف چاکرا دوم، تعریف چاکرای ساکرال، تقویت و فعال سازی چاکرای جنسی، چاکرا خاجی چیست، چاکرای دوم یا چاکرای جنسی را چطور باز کنیم؟، خصوصیات چاکرای خاجی، دوره آموزشی پاکسازی چاکرا ساکرال، روش پاکسازی چاکرا دوم، روش های پاکسازی چاکرای دوم، سابلیمینال چاکرا دوم، ساخت سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا دوم، ساخت فایل فرکانسیک پاکسازی چاکرا جنسی، ساده ترین روش ها برای پاکسازی چاکرا دوم، علائم فیزیکی عدم توازن در چاکرای دوم، علت بسته شدن چاکرای دوم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فروش فایل فرکانسیک اختصاصی کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی پاکسازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای دوم با سابلیمینال، فعالسازی چاکرای دوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، متعادل سازی چاکرای دوم، محل قرارگیری چاکرای دوم، نحوه فعال سازی چاکرا دوم، نشانه های عدم تعادل چاکرای خاجی، همه چیز درباره چاکرا دوم، همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

روش های پاکسازی چاکرای دوم

 1. احساسات و عواطف منفی خود را از بین ببرید.
 2. به زندگی خوشبین باشید و به آن عشق بورزید و همواره شکرگزار باشید.
 3. سعی کنید به صورت آگاهانه انرژی ها را وارد این قسمت از بدن کنید.
 4. از خشم و عصبانیت دست بردارید و به جای آن آرامش را به تمامی اندام های بدن وارد کنید.
 5. در طبیعت قدم بزنید به درختان و چمن ها نگاه کنید سعی کنید هر چه در طبیعت هست را لمس کنید.
 6. انجام فعالیت‌های بدنی، ورزش و یوگا
 7. استفاده از فایل های صوتی پاکسازی و متعادل سازی چاکراها

آشنایی کامل با چاکرا، الماس درون، بازکردن چاکراها از طریق مدیتیشن‌، بهترین روش فعال سازی چاکرا دوم، پاکسازی چاکرای خاجی یا سوادهیستانا، تعریف چاکرا دوم، تعریف چاکرای ساکرال، تقویت و فعال سازی چاکرای جنسی، چاکرا خاجی چیست، چاکرای دوم یا چاکرای جنسی را چطور باز کنیم؟، خصوصیات چاکرای خاجی، دوره آموزشی پاکسازی چاکرا ساکرال، روش پاکسازی چاکرا دوم، روش های پاکسازی چاکرای دوم، سابلیمینال چاکرا دوم، ساخت سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا دوم، ساخت فایل فرکانسیک پاکسازی چاکرا جنسی، ساده ترین روش ها برای پاکسازی چاکرا دوم، علائم فیزیکی عدم توازن در چاکرای دوم، علت بسته شدن چاکرای دوم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فروش فایل فرکانسیک اختصاصی کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی پاکسازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای دوم با سابلیمینال، فعالسازی چاکرای دوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، متعادل سازی چاکرای دوم، محل قرارگیری چاکرای دوم، نحوه فعال سازی چاکرا دوم، نشانه های عدم تعادل چاکرای خاجی، همه چیز درباره چاکرا دوم، همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

مشکلات جسمی عدم تعادل چاکرا خاجی

 • مشکلات مثانه
 • ناتوانی جنسی
 • کمردرد (در قسمت پایین کمر)
 • مشکلات روده بزرگ
 • سندرم پیش از قاعدگی
 • کم خونی
 • افت قند خون (قند خون پایین)

برای تهیه دوره آموزشی پاکسازی چاکرا ساکرال یا خاجی می توانید فایل سابلیمینال رایگان آن را از طریق لینک زیر دانلود کنید

منبع : گروه تحقیق و آموزش کارنو

بیشتر بخوانید :
چاکرای تاج (چاکرا هفتم) چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

با چاکرای شبکه خورشیدی بیشتر آشنا شوید
چاکرای آجنا یا چشم سوم و چگونگی فعال سازی آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ویدئوی جذب سلامتی

فهرست