آشنایی با چاکرا درمانی، آموزش پاکسازی چاکرای خورشیدی، افزایش انرژی چاکرای شبکه خورشیدی با سابلیمینال، الماس درون، امواج فعالسازی چاکرای شبکه خورشیدی، با چاکرای شبکه خورشیدی بیشتر آشنا شوید، بازکردن چاکرا سوم از طریق مدیتیشن‌، پاکسازی چاکرا سوم با سابلیمینال، پاکسازی چاکرای چشم سوم یا آجنا، تعریف چاکرای شبکه خورشیدی، تقویت و فعال سازی چاکرای خورشیدی، تمرین باز کردن چاکرا، تمرین پاکسازی چاکرا سوم، تمرین مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرا درمانی، چاکرای سوم را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، خصوصیات چاکرای شبکه خورشیدی، راه های ایجاد تعادل در چاکرای خورشیدی، سابلیمینال چاکرای خورشیدی، سنگهای چاکرای خورشیدی، شیوه پاکسازی چاکرای خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا سوم، فرکانس های پاکسازی چاکرا خورشیدی، فروش سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا سوم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای شبکه خورشیدی، فروش فایل سابلیمینال چاکرا کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی کارنو، فعال سازی چاکرای سوم، فعالسازی چاکرای سوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، مانترا چاکرا خورشیدی، مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی، متعادل سازی چاکرای سوم، محل قرارگیری چاکرای سوم، مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، مراقبه های مخصوص باز کردن چاکرا سوم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا سوم، نشانه های جسمی عدم تعادل در چاکرای سوم

با چاکرای شبکه خورشیدی بیشتر آشنا شوید

این مقاله را به اشتراک بگذارید :

در این بخش از گروه تحقیق و آموزش کارنو مقاله چاکرای شبکه خورشیدی را خواهید خواند.

تعریف چاکرای شبکه خورشیدی و محل قرارگیری آن

چاکرای سوم یا مانیپورا (Mani pura) که با نام چاکرا شبکه خورشیدی یا مرکز ناف هم معرفی می شود و محل قرارگیری آن در ۳ انگشت بالای ناف است. متخصصان این چاکرا را خورشید بدن انسان دانسته و معتقدند که نور و انرژی حیاتی بدن از طریق این چاکرا تامین و تنظیم می شود.

آشنایی با چاکرا درمانی، آموزش پاکسازی چاکرای خورشیدی، افزایش انرژی چاکرای شبکه خورشیدی با سابلیمینال، الماس درون، امواج فعالسازی چاکرای شبکه خورشیدی، با چاکرای شبکه خورشیدی بیشتر آشنا شوید، بازکردن چاکرا سوم از طریق مدیتیشن‌، پاکسازی چاکرا سوم با سابلیمینال، پاکسازی چاکرای چشم سوم یا آجنا، تعریف چاکرای شبکه خورشیدی، تقویت و فعال سازی چاکرای خورشیدی، تمرین باز کردن چاکرا، تمرین پاکسازی چاکرا سوم، تمرین مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرا درمانی، چاکرای سوم را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، خصوصیات چاکرای شبکه خورشیدی، راه های ایجاد تعادل در چاکرای خورشیدی، سابلیمینال چاکرای خورشیدی، سنگهای چاکرای خورشیدی، شیوه پاکسازی چاکرای خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا سوم، فرکانس های پاکسازی چاکرا خورشیدی، فروش سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا سوم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای شبکه خورشیدی، فروش فایل سابلیمینال چاکرا کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی کارنو، فعال سازی چاکرای سوم، فعالسازی چاکرای سوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، مانترا چاکرا خورشیدی، مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی، متعادل سازی چاکرای سوم، محل قرارگیری چاکرای سوم، مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، مراقبه های مخصوص باز کردن چاکرا سوم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا سوم، نشانه های جسمی عدم تعادل در چاکرای سوم

خصوصیات چاکرای شبکه خورشیدی

از ویژگی های این چاکرا این است که به درک و فهم افراد کمک می کند و به انسان عزت نفس می دهد. شاید برایتان پیش آمده باشد که می خواهید تغییراتی را در زندگیتان ایجاد کنید اما قدرت به اجرا در آوردن آن را ندارید و احساس می کنید ذهن و بدنتان از خود مقاومت نشان می دهد که به این معنی است که در اصل چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای سوم شما دچار عدم تعادل و توازن می باشد. اگر چاکرای سوم در حالت تعادل باشد به شخص اعتماد به نفس بخشیده و احساس بیهودگی و بطالت را از او خواهد گرفت.

آشنایی با چاکرا درمانی، آموزش پاکسازی چاکرای خورشیدی، افزایش انرژی چاکرای شبکه خورشیدی با سابلیمینال، الماس درون، امواج فعالسازی چاکرای شبکه خورشیدی، با چاکرای شبکه خورشیدی بیشتر آشنا شوید، بازکردن چاکرا سوم از طریق مدیتیشن‌، پاکسازی چاکرا سوم با سابلیمینال، پاکسازی چاکرای چشم سوم یا آجنا، تعریف چاکرای شبکه خورشیدی، تقویت و فعال سازی چاکرای خورشیدی، تمرین باز کردن چاکرا، تمرین پاکسازی چاکرا سوم، تمرین مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرا درمانی، چاکرای سوم را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، خصوصیات چاکرای شبکه خورشیدی، راه های ایجاد تعادل در چاکرای خورشیدی، سابلیمینال چاکرای خورشیدی، سنگهای چاکرای خورشیدی، شیوه پاکسازی چاکرای خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا سوم، فرکانس های پاکسازی چاکرا خورشیدی، فروش سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا سوم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای شبکه خورشیدی، فروش فایل سابلیمینال چاکرا کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی کارنو، فعال سازی چاکرای سوم، فعالسازی چاکرای سوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، مانترا چاکرا خورشیدی، مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی، متعادل سازی چاکرای سوم، محل قرارگیری چاکرای سوم، مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، مراقبه های مخصوص باز کردن چاکرا سوم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا سوم، نشانه های جسمی عدم تعادل در چاکرای سوم

چاکرای ریشه خصوصیاتی از قبیل موارد زیر دارد :

 • اندام های مربوطه و وابسته : دستگاه گوارش، معده، طحال، کبد، کیسه صفرا، شکم، پشت
 • موقعیت در بدن : دو انگشت بالاتر از ناف، در منطقه شکم
 • غدد وابسته : پانکراس
 • رنگ چاکرای سوم : زرد و طلایی
 • زمان شکل‌ گیری : ۱۵ تا ۲۱ سالگی
 • عنصر : آتش
 • حس : بینایی
 • سمبل: نیلوفر ده پر
 • عملکردهای درونی : شجاعت، ایجاد اعتماد به نفس، شکل گیری شخصیت، قدرت، درک و آگاهی
 • سنگ های مرتبط : بیشتر سنگ های زرد مثل کهربا، آمیترین، یاقوت زرد، سیترین
 • مانترا : رام (RAM)
بیشتر بخوانید :
همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

 نشانه های عملکرد متعادل چاکرای سوم چیست؟

اگر چاکرای سوم باز باشد احساس آرامش در فرد می آفریند و با خود واقعی تان هماهنگی درونی ایجاد می کند. در این حالت شما می توانید خود را کاملا باور کنید و به احساس دیگران و ویژگی های شخصیتی آنها احترام بگذارید. شما می توانید احساسات، آرزوها و آنچه که در زندگی تجربه کرده اید را بپذیرید و آن را بخشی ضروری در پیشرفت خود بدانید و به سوی یکپارچگی حرکت کنید.

با تعادل در این چاکرا آرزوهایتان خود به خود محقق خواهند شد چون ارتباط شما با انرژی نور موجود در تمام چیزهایی که به دنبالش هستید بسیار نزدیک است به همین دلیل آن ها را به طرف خود جذب می کنید بنابراین در آگاهی زندگی می کنید .

زمانی که شما چاکرا شبکه خورشیدی (چاکرا سوم) سالم و متوازن داشته باشید؛ فردی بسیار خوشحال هستید که می توانید به راحتی از خود و دیگران محافظت کنید. از چیزی نمی ترسید و در تمامی زندگیتان شجاعت مشاهده می شود. بدون هیچ ترس و دلهره ای کاری که می خواهید را انجام می دهید و پر قدرت در مسیر موفقیت قدم بر می دارید. شما با پاکسازی چاکرا شبکه خورشیدی فردی موفق و تاثیر گذار خواهید بود و برای خودتان و اطرافیانتان مفید واقع می شوید.

آشنایی با چاکرا درمانی، آموزش پاکسازی چاکرای خورشیدی، افزایش انرژی چاکرای شبکه خورشیدی با سابلیمینال، الماس درون، امواج فعالسازی چاکرای شبکه خورشیدی، با چاکرای شبکه خورشیدی بیشتر آشنا شوید، بازکردن چاکرا سوم از طریق مدیتیشن‌، پاکسازی چاکرا سوم با سابلیمینال، پاکسازی چاکرای چشم سوم یا آجنا، تعریف چاکرای شبکه خورشیدی، تقویت و فعال سازی چاکرای خورشیدی، تمرین باز کردن چاکرا، تمرین پاکسازی چاکرا سوم، تمرین مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرا درمانی، چاکرای سوم را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، خصوصیات چاکرای شبکه خورشیدی، راه های ایجاد تعادل در چاکرای خورشیدی، سابلیمینال چاکرای خورشیدی، سنگهای چاکرای خورشیدی، شیوه پاکسازی چاکرای خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا سوم، فرکانس های پاکسازی چاکرا خورشیدی، فروش سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا سوم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای شبکه خورشیدی، فروش فایل سابلیمینال چاکرا کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی کارنو، فعال سازی چاکرای سوم، فعالسازی چاکرای سوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، مانترا چاکرا خورشیدی، مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی، متعادل سازی چاکرای سوم، محل قرارگیری چاکرای سوم، مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، مراقبه های مخصوص باز کردن چاکرا سوم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا سوم، نشانه های جسمی عدم تعادل در چاکرای سوم

راه های ایجاد تعادل در چاکرای خورشیدی

به موجب متعادل شدن چاکرای خورشیدی راهکارهای بسیاری وجود دارد. برخی از آن ها عبارتند از :

 • به دنبال علت زودرنج و حساس شدن خود باشید.
 • به خودتان و دیگران احترام بگذارید .
 • برای خود ارزش قائل شوید و اطرافیان خود را دوست داشته باشید.
 • از رفتار دیگران خرده نگیرید.
بیشتر بخوانید :
چاکرای آجنا یا چشم سوم و چگونگی فعال سازی آن

آشنایی با چاکرا درمانی، آموزش پاکسازی چاکرای خورشیدی، افزایش انرژی چاکرای شبکه خورشیدی با سابلیمینال، الماس درون، امواج فعالسازی چاکرای شبکه خورشیدی، با چاکرای شبکه خورشیدی بیشتر آشنا شوید، بازکردن چاکرا سوم از طریق مدیتیشن‌، پاکسازی چاکرا سوم با سابلیمینال، پاکسازی چاکرای چشم سوم یا آجنا، تعریف چاکرای شبکه خورشیدی، تقویت و فعال سازی چاکرای خورشیدی، تمرین باز کردن چاکرا، تمرین پاکسازی چاکرا سوم، تمرین مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرا درمانی، چاکرای سوم را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، خصوصیات چاکرای شبکه خورشیدی، راه های ایجاد تعادل در چاکرای خورشیدی، سابلیمینال چاکرای خورشیدی، سنگهای چاکرای خورشیدی، شیوه پاکسازی چاکرای خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا سوم، فرکانس های پاکسازی چاکرا خورشیدی، فروش سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا سوم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای شبکه خورشیدی، فروش فایل سابلیمینال چاکرا کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی کارنو، فعال سازی چاکرای سوم، فعالسازی چاکرای سوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، مانترا چاکرا خورشیدی، مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی، متعادل سازی چاکرای سوم، محل قرارگیری چاکرای سوم، مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، مراقبه های مخصوص باز کردن چاکرا سوم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا سوم، نشانه های جسمی عدم تعادل در چاکرای سوم

مشکلات جسمی همراه با عدم تعادل چاکرا سوم

علائم فیزیکی مانند : عدم داشتن انرژی، خسته بودن، مشکلات کبدی، غدد کلیوی و التهاب و درد های مفصلی نشان دهنده عدم توازن چاکرای خورشیدی در فرد می باشند و همچنین علاوه بر ایجاد بیماری های جسمی که در بالا هم به آنها اشاره شد باعث ایجاد بیماری های روحی از جمله : رنجش و طمع، بی ارادگی و ناتوانی، عصبانیت، ترس از واپس زدگی، تردید و از همه مهمتر عدم سازش با دیگران می گردد.

آشنایی با چاکرا درمانی، آموزش پاکسازی چاکرای خورشیدی، افزایش انرژی چاکرای شبکه خورشیدی با سابلیمینال، الماس درون، امواج فعالسازی چاکرای شبکه خورشیدی، با چاکرای شبکه خورشیدی بیشتر آشنا شوید، بازکردن چاکرا سوم از طریق مدیتیشن‌، پاکسازی چاکرا سوم با سابلیمینال، پاکسازی چاکرای چشم سوم یا آجنا، تعریف چاکرای شبکه خورشیدی، تقویت و فعال سازی چاکرای خورشیدی، تمرین باز کردن چاکرا، تمرین پاکسازی چاکرا سوم، تمرین مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرا درمانی، چاکرای سوم را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، خصوصیات چاکرای شبکه خورشیدی، راه های ایجاد تعادل در چاکرای خورشیدی، سابلیمینال چاکرای خورشیدی، سنگهای چاکرای خورشیدی، شیوه پاکسازی چاکرای خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا خورشیدی، فایل سابلیمینال متعادل کننده چاکرا سوم، فرکانس های پاکسازی چاکرا خورشیدی، فروش سابلیمینال اختصاصی فعال سازی چاکرا سوم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای شبکه خورشیدی، فروش فایل سابلیمینال چاکرا کارنو، فروش فایل های فرکانسیک بیوکنزی کارنو، فعال سازی چاکرای سوم، فعالسازی چاکرای سوم، گروه تحقیق و آموزش کارنو، مانترا چاکرا خورشیدی، مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی، متعادل سازی چاکرای سوم، محل قرارگیری چاکرای سوم، مدیتیشن چاکرای شبکه خورشیدی، مراقبه های مخصوص باز کردن چاکرا سوم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا سوم، نشانه های جسمی عدم تعادل در چاکرای سوم

ما در اپلیکیشن کارنو سابلیمینال های جهت فعال سازی چاکراها به شما عزیزان ارائه می نماییم. اگر به این مطالب علاقه دارید و می خواهید فایل های صوتی بیشتری را در اختیار داشته باشید، اپلیکیشن کارنو را از طریق لینک زیر دانلود کنید و به جمع ما بپیوندید.

منبع : گروه تحقیق و توسعه کارنو

چاکرا ریشه چیست و در کجا قرار دارد؟
همه چیز درباره چاکرای ساکرال یا خاجی ( چاکرا دوم )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ویدئوی جذب سلامتی

فهرست