انواع کارآفرینان بر اساس نوع کسب و کار

انواع کارآفرینان تجاری کار آفرین تجاری همانطور که از اسمش پیداست به دنبال فعالیت های تجاری می باشد.

کارآفرین تجاری معمولا محصولات را از تولید کننده می خرد و با استفاده از یک واسطه یا به طور مستقیم به خریدار می فروشد.

این نوع کارآفرینی بیشتر جنبه واسطه ای بین فروشنده و خریدار دارد.

کار آفرین تولیدی

در این نوع کارآفرینی ، کارآفرین تولید کننده ، محصولات را تولید می کند.

او با ششناسایی نیازها و خواسته های مشتریان و بازار ، با فراهم آوردن منابع و تکنولوژی مورد نیاز محصولات را تولید می کند.

به عبارت دیگر در کارآفرینی تولیدی مواد خام را به محصولات تبدیل می کند.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی یا کلا غیرانتفاعی می باشد و یا اینکه به دنبال درآمدزایی هم هست .

در حالت دوم نیز در جهت اهداف اجتماعی ، فرهنگی و محیطی کارآفرین صرف می شود.

بنابراین کسب درآمد هدف نهایی این نوع کارآفرینی نیست.

بلکه هدف نهایی آن تامین مسکن ، استخدام افراد بی خانمان فعالیت می کند.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

انواع کارآفرینان بر اساس کاربرد و تکیه بر فناوری

کارآفرینی فنی

کارآفرینانی که با استفاده از علم و فناوری کسب و کاری را شکل می دهند را کارآفرینان فنی یا تکنیکال Technical می گویند.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرینان غیر فنی

کارآفرینانی که در گروه فنی قرار نمیگیرند ، در طبقه بندی کارآفرینان غیر فنی قرار می گیرند.

کارآفرینان غیرفنی معمولا از روش های سنتی بازاریابی استفاده می کنند و از علم و فناوری در کار خود استفاده نمی کنند.

انواع کارآفرینان بر اساس مالکیت کسب و کار

کارآفرینی خصوصی

کارآفرینی خصوصی توسط یک یا چند نفر شکل می گیرد که به عنوان افراد مستقل بدون پشتوانه دولتی کار می کنند.

 

کارآفرین دولتی

به کارآفرینانی گفته می شود که پشتوانه دولتی دارند.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرین مشترک

کارآفرینان خصوصی زمانی که کسب و کاری را با کمک دولت انجام میدهند کارآفرینان مشترک می شوند.

کارآفرینان بر اساس جنسیت

کارآفرینان مرد

زمانی که مالکیت و اداره کار تماما توسط مردان انجام شود را کارآفرینی مردانه می گویند.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرینان زن

زمانی که مالکیت و اداره تمام کارها به عهده بانوان باشد یا ۵۱ درصد سرمایه برای بانوان باشد یا ۵۱ درصد کارکنان خانم باشند ، به آن کارآفرینی زنانه می گویند.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرینی بر اساس بزرگی کسب و کار

باتوجه به اندازه استارتاپی که به دنبال آن هستید ، کارآفرینی شما دسته بندی می شود.

کارآفرینی می تواند به عنوان یک کسب و کار کوچک ، متوسط و یا کلان باشد که معیارهای اندازه آن در کشورهای مختلف متفاوت است .

معیارهایی که در تعیین اندازه کارآفرینی به کار می روند عبارت انر از :

تعداد کارکنان _ دارایی کل _ حجم فروش و ظریفیت

انواع کارآفرینان بر اساس دیدگاه کلارنس دانهوف

کلارنس دانهوف براساس مطالعات خود در رشته کشاورزی به این عقیده کارآفرینان را گروه بندی کرد که در مراحل آغازین رشد اقتصادی خود انگیزه کمتری داشتند و با رشد بیشتر ، مشتاق تر و خلاق تر می شوند.

کارآفرینان خلاق

کارآفرینان خلاق ، کارآفرینانی هستند که محصولات جدید تولید می کنند و بازارهای جدیدی کشف می کنند و تغییر و تحول ایجاد می کنند .

برای رسیدن به نوع کارآفرینی نیاز داریم که به مرحله خاصی از رشد رسیده باشیم.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرینان مقلد

این نوع از کارآفرینان به دنبال ابداعات کارآفرینان خلاق هستند .

  دلایل موفقیت وب سایت دیوار نسبت به سایت های تبلیغاتی دیگر چیست؟

این کارآفرینان نوآوری نمی کنند و فقط از راه و روش های ابداع شده توسط دیگران استفاده می کنند.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرینان محتاط

ویژگی بارز این نوع کارآفرینان ، احتیاط و ترس و بدبینی بیش از اندازه نسبت به بهره برداری از تغییرات حوزه فعالیتشان می باشد.

این کارآفرینان زمانی دست به تقلید می زنند که برایشان مسجل شده باشد ، در غیر این صورت موقغیت خود را در بازار از دست خواهند داد.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرینان مستقل

ای ن افراد با امکان اینکه سود خود را از دست بدهند از فرصت های جدید برای تغییر روش های خود آمادگی ندارند.

انواع کارآفرین , کارآفرین تولیدی ,کارآفرین سازمانی , کارآفرین اجتماعی ,کارآفرین فنی , کارآفرین غیر فنی , کارآفرین خلاق , کارآفرین دولتی , کارآفرین مقلد , کارآفرین زن , کارآفرین مرد , کارآفرین محتاط , کارآفرین مختلط , کارآفرین خصوصی,

کارآفرینان بر اساس اصول رفتارشناسی

گردانندگان تنها

این نوع کارآفرینان در نوع خاص خود اصولا تنها کار می کنند و فقط در صورت لزوم چند نفر را استخدام میکنند.

شرکای فعال

این نوع کارآفرینان به کار به عنوان یک فعالیت مشارکتی نگاه می کنند و با افرادی که تنها با ارائه سرمایه شریک محسوب می شوند فعالانه در فعالیت های کاری مشارکت می کنند.

انواع کارآفرینان مخترع

این دسته از کارآفرینان به خلق و اختراع و نوآوری علاقه دارند و با استفاده از خلاقیت خود محصولات و روش های جدیدی را ابداع می کنند.

چالش پذیر

این گروه به خاطر چالش های کارآفرینی وارد عرصه کارآفرینی شدند و با حل کردن یک چالش به دنبال چالش بعدی نیز هستند.

کارآفرینان دائمی

کارآفرینی برای کارآفرینان دائمی زندگی و عمرآنهاست و معمولا کسب و کارهای خانوادگی به مهارت های فردی و کارآفرین وابسته است ، در این دسته از کارآفرینی قرار دارد.

منبع : گروه تحقیق و توسعه کارنو

  کسب و کار اینترنتی در منزل بدون نیازبه سرمایه( شغل دوم، درآمد اول)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید