اهمیت پاکسازی چاکرای هفتم، باز کردن چاکرا تاجی، باز کردن چاکرا هفتم، بازکردن چاکرا هفتم از طریق مدیتیشن‌، بیماری های جسمی وابسته به چاکرای هفتم، پاکسازی چاکرای هفتم، تاثیر رنگ‌ بر چاکرا هفتم، تقویت چاکرا هفتم، چاکرا تاج، چاکرا تاج چیست، چاکرا تاج سر، چاکرا تاج سر چیست، چاکرا تاجی را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، چاکرا خاجی، چاکرا هفتم یا چاکرا تاجی، چاکرای تاج، چاکرای تاج ( چاکرا هفتم )، چاکرای تاجی، چاکرای خاجی کجاست، چاکرای هفتم، خصوصیات چاکرا هفتم، خصوصیات چاکرای هفتم، درمان چاکرا هفتم، رنگ چاکرای هفتم، روش های فعال سازی چاکرا هفتم، سابلیمینال چاکرای تاجی، سابلیمینال چاکرای هفتم، سابلیمینال فعال سازی چاکرا هفتم، سنگ چاکرای هفتم، علائم بسته بودن چاکرا هفتم، علامت چاکرای هفتم، عملکرد ناهماهنگ چاکرای هفتم، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای تاجی، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای هفتم، فرکانس چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای هفتم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای تاجی با سابلیمینال، فعال سازی چاکرای هفتم، فعال سازی چاکرای هفتم با سابلیمینال، فعالیتهای سودمند برای تعادل و باز شدن چاکرای هفتم، مانترا چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرای هفتم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا تاج، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا هفتم، موسیقی چاکرای هفتم، ویژگی های چاکرا تاجی در حالت تعادل، ویژگی های چاکرا هفتم در حالت تعادل

چاکرای تاج (چاکرا هفتم) چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

این مقاله را به اشتراک بگذارید :

اگر می خواهید درباره چاکرای تاج بیشتر بدانید تا انتهای این مقاله همراه گروه تحقیق و آموزش کارنو باشید.

خواندن این مقاله تنها ۱۰ دقیقه از وقت ارزشمند شما را می گیرد.

بیشتر بخوانید :
همه آنچه که باید درباره چاکراهای بدنتان بدانید

چاکرای تاج ( چاکرا هفتم )

چاکرای ساهاسرارا یا تاجی  (Crown Chakra) که جایگاه آن در بالاترین نقطه یعنی در مرکز سر قرار دارد و قدرتمند ترین ارتعاشات انرژی بدن را تحت کنترل دارد. اغلب این چاکرا با پرنده ای در حال پرواز در بالای سر نمایش داده می شود. عدم تعادل چاکرای سر باعث می شود تا به افسردگی و نا امیدی، گوشه گیری برسید و از لذت زندگی محروم شوید. اگر چاکرای تاج مسدود باشد هیچ انرژی مثبتی وارد بدن نمی شود و تنها انرژی تیره و کدر وارد بدن شده و باعث ایجاد ناخوشایندی در وجودتان می شود.

اهمیت پاکسازی چاکرای هفتم، باز کردن چاکرا تاجی، باز کردن چاکرا هفتم، بازکردن چاکرا هفتم از طریق مدیتیشن‌، بیماری های جسمی وابسته به چاکرای هفتم، پاکسازی چاکرای هفتم، تاثیر رنگ‌ بر چاکرا هفتم، تقویت چاکرا هفتم، چاکرا تاج، چاکرا تاج چیست، چاکرا تاج سر، چاکرا تاج سر چیست، چاکرا تاجی را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، چاکرا خاجی، چاکرا هفتم یا چاکرا تاجی، چاکرای تاج، چاکرای تاج ( چاکرا هفتم )، چاکرای تاجی، چاکرای خاجی کجاست، چاکرای هفتم، خصوصیات چاکرا هفتم، خصوصیات چاکرای هفتم، درمان چاکرا هفتم، رنگ چاکرای هفتم، روش های فعال سازی چاکرا هفتم، سابلیمینال چاکرای تاجی، سابلیمینال چاکرای هفتم، سابلیمینال فعال سازی چاکرا هفتم، سنگ چاکرای هفتم، علائم بسته بودن چاکرا هفتم، علامت چاکرای هفتم، عملکرد ناهماهنگ چاکرای هفتم، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای تاجی، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای هفتم، فرکانس چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای هفتم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای تاجی با سابلیمینال، فعال سازی چاکرای هفتم، فعال سازی چاکرای هفتم با سابلیمینال، فعالیتهای سودمند برای تعادل و باز شدن چاکرای هفتم، مانترا چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرای هفتم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا تاج، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا هفتم، موسیقی چاکرای هفتم، ویژگی های چاکرا تاجی در حالت تعادل، ویژگی های چاکرا هفتم در حالت تعادل

خصوصیات چاکرا هفتم

چاکرای تاج بر تمامی چاکراهای پایین تر تسلط دارد بنابراین کمترین تحولات در این چاکرا بر روی همه چاکراها تاثیر خواهد گذاشت. چاکرای هفتم جایگاه تکامل انسانی است و در واقع آغاز و پایان همه وجود ما از این چاکرا است. مرکز اصلی دریافت انرژی و تقسیم انرژی های کیهانی مورد نیاز بدن چاکرا تاج است. چاکرای هفتم مرزی میان انرژی جهان و دنیای درون انسان است که اگر این چاکرا در حالت تعادل باشد شما کاملا بر ضمیرناخودآگاه خود مسلط بوده و به تمامی خواسته های خود دست می یابید.

چاکرای ریشه خصوصیاتی از قبیل موارد زیر دارد :

 • اندام های وابسته : مرکز سر، مغز، جمجمه، مخچه، چشم راست، سیستم عصبی، قسمت بالایی سر.
 • موقعیت در بدن : وسط سر و در بالاترین نقطه قرار دارد
 • غده وابسته:  هیپوفیز
 • رنگ : سفید
 • زمان شکل‌ گیری : ۴۳ تا ۴۹ سالگی
 • عنصر : آگاهی الهی
 • حس :  خودآگاهی کیهانی فرا حسی
 • سمبل : لوتوس ۱۰۰۰ برگ
 • تاثیرات : فهم و شناخت خداوند، خودشناسی حقیقی، همبستگی و وحدت با کائنات، تجربه دنیای روح
 • سنگ های مرتبط : کوارتز بنفش و سنگ کریستال
 • مانترا : ام (OM)
اهمیت پاکسازی چاکرای هفتم، باز کردن چاکرا تاجی، باز کردن چاکرا هفتم، بازکردن چاکرا هفتم از طریق مدیتیشن‌، بیماری های جسمی وابسته به چاکرای هفتم، پاکسازی چاکرای هفتم، تاثیر رنگ‌ بر چاکرا هفتم، تقویت چاکرا هفتم، چاکرا تاج، چاکرا تاج چیست، چاکرا تاج سر، چاکرا تاج سر چیست، چاکرا تاجی را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، چاکرا خاجی، چاکرا هفتم یا چاکرا تاجی، چاکرای تاج، چاکرای تاج ( چاکرا هفتم )، چاکرای تاجی، چاکرای خاجی کجاست، چاکرای هفتم، خصوصیات چاکرا هفتم، خصوصیات چاکرای هفتم، درمان چاکرا هفتم، رنگ چاکرای هفتم، روش های فعال سازی چاکرا هفتم، سابلیمینال چاکرای تاجی، سابلیمینال چاکرای هفتم، سابلیمینال فعال سازی چاکرا هفتم، سنگ چاکرای هفتم، علائم بسته بودن چاکرا هفتم، علامت چاکرای هفتم، عملکرد ناهماهنگ چاکرای هفتم، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای تاجی، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای هفتم، فرکانس چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای هفتم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای تاجی با سابلیمینال، فعال سازی چاکرای هفتم، فعال سازی چاکرای هفتم با سابلیمینال، فعالیتهای سودمند برای تعادل و باز شدن چاکرای هفتم، مانترا چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرای هفتم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا تاج، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا هفتم، موسیقی چاکرای هفتم، ویژگی های چاکرا تاجی در حالت تعادل، ویژگی های چاکرا هفتم در حالت تعادل

اگر عملکرد چاکرای هفتم هماهنگ باشد :

در این چاکرا گره ای به آن صورت وجود ندارد و صرفا دامنه باز بودن آن می تواند کم یا زیاد شده باشد و فقط می توان آنرا از نظر درجه رشد مورد بررسی قرار داد. وقتی چاکرای تاج شروع به باز شدن می کند، شما لحظه ها را بیشتر و بیشتر تجربه می کنید. عملکرد هماهنگ در چاکرای هفتم باعث ایجاد رابطه هماهنگ میان درون و بیرون فرد می گردد.

دریچه آگاهی و واقعیت به روی شما بازتر می گردد. انگار تازه از خوابی طولانی بیدارشده اید و زندگی در واقعیت را تجربه می نمایید. خودتان را پیدا می کنید و رابطی برای رساندن نور الهی به قلب کسانی که آماده دریافت آن هستند می شوید. بیشتر از هر زمانی احساس بی نیازی می کنید و متوجه خواهید شد آنچه را که اکنون به عنوان حقیقت درمی یابید با دریافت های قبلی شما کاملا در تفاوت است.

عملکرد ناهماهنگ چاکرای هفتم

اگر این چاکرا کاملا باز و هماهنگ نباشد احساس عدم اطمینان، بی هدفی و بیهودگی و ترس از مرگ اغلب به سراغتان می آید. شاید برای کنترل و فرار از احساسات منفی خود سعی کنید از این احساسات به فعالیت زیاد پناه ببرید یا برای این که خود را مهم و محق جلوه دهید زیر بار مسؤولیت های جدید بروید.

چاکرای هفتم نامتعادل مسیر زندگی را برای شما سخت‌، ناهموار، بدون تمرکز و بی جهت می‌ کند و شما همواره خستگی، نا امیدی و عدم وجود شادی را تجربه خواهید کرد که ممکن است نتیجه آن بیماری های جسمی و آسیب رساندن به خود باشد.

اهمیت پاکسازی چاکرای هفتم، باز کردن چاکرا تاجی، باز کردن چاکرا هفتم، بازکردن چاکرا هفتم از طریق مدیتیشن‌، بیماری های جسمی وابسته به چاکرای هفتم، پاکسازی چاکرای هفتم، تاثیر رنگ‌ بر چاکرا هفتم، تقویت چاکرا هفتم، چاکرا تاج، چاکرا تاج چیست، چاکرا تاج سر، چاکرا تاج سر چیست، چاکرا تاجی را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، چاکرا خاجی، چاکرا هفتم یا چاکرا تاجی، چاکرای تاج، چاکرای تاج ( چاکرا هفتم )، چاکرای تاجی، چاکرای خاجی کجاست، چاکرای هفتم، خصوصیات چاکرا هفتم، خصوصیات چاکرای هفتم، درمان چاکرا هفتم، رنگ چاکرای هفتم، روش های فعال سازی چاکرا هفتم، سابلیمینال چاکرای تاجی، سابلیمینال چاکرای هفتم، سابلیمینال فعال سازی چاکرا هفتم، سنگ چاکرای هفتم، علائم بسته بودن چاکرا هفتم، علامت چاکرای هفتم، عملکرد ناهماهنگ چاکرای هفتم، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای تاجی، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای هفتم، فرکانس چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای هفتم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای تاجی با سابلیمینال، فعال سازی چاکرای هفتم، فعال سازی چاکرای هفتم با سابلیمینال، فعالیتهای سودمند برای تعادل و باز شدن چاکرای هفتم، مانترا چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرای هفتم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا تاج، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا هفتم، موسیقی چاکرای هفتم، ویژگی های چاکرا تاجی در حالت تعادل، ویژگی های چاکرا هفتم در حالت تعادل

بیماری های جسمی وابسته به چاکرای هفتم

بیماری های جمجمه و مغز، بیماری های سیستم عضلانی و اسکلتی، مشکلات پوستی، خستگی مزمن، بی خوابی، سردردهای عصبی، گرفتگی عضله، نگرانی و اضطراب، افسردگی، حساسیت به صدا و نور و محیط از جمله مشکلات و بیماری های این چاکرا می باشد.

اهمیت پاکسازی چاکرای هفتم، باز کردن چاکرا تاجی، باز کردن چاکرا هفتم، بازکردن چاکرا هفتم از طریق مدیتیشن‌، بیماری های جسمی وابسته به چاکرای هفتم، پاکسازی چاکرای هفتم، تاثیر رنگ‌ بر چاکرا هفتم، تقویت چاکرا هفتم، چاکرا تاج، چاکرا تاج چیست، چاکرا تاج سر، چاکرا تاج سر چیست، چاکرا تاجی را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، چاکرا خاجی، چاکرا هفتم یا چاکرا تاجی، چاکرای تاج، چاکرای تاج ( چاکرا هفتم )، چاکرای تاجی، چاکرای خاجی کجاست، چاکرای هفتم، خصوصیات چاکرا هفتم، خصوصیات چاکرای هفتم، درمان چاکرا هفتم، رنگ چاکرای هفتم، روش های فعال سازی چاکرا هفتم، سابلیمینال چاکرای تاجی، سابلیمینال چاکرای هفتم، سابلیمینال فعال سازی چاکرا هفتم، سنگ چاکرای هفتم، علائم بسته بودن چاکرا هفتم، علامت چاکرای هفتم، عملکرد ناهماهنگ چاکرای هفتم، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای تاجی، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای هفتم، فرکانس چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای هفتم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای تاجی با سابلیمینال، فعال سازی چاکرای هفتم، فعال سازی چاکرای هفتم با سابلیمینال، فعالیتهای سودمند برای تعادل و باز شدن چاکرای هفتم، مانترا چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرای هفتم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا تاج، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا هفتم، موسیقی چاکرای هفتم، ویژگی های چاکرا تاجی در حالت تعادل، ویژگی های چاکرا هفتم در حالت تعادل

فعالیتهای سودمند برای تعادل و باز شدن چاکرای هفتم

نزدیک تر شدن به آسمان

نزدیک تر شدن به آسمان به شما کمک می کند تا فضا و بیکرانگی را احساس کنید. زمانی که در طبیعت حضور میابید، بهتر است که این کار را با آرامش درونی و آزاد اندیشی و حق شناسی انجام دهید. قله کوه بهترین راه برای کمک به باز کردن چاکرای هفتم است زیرا آنجا از دغدغه های زمینی خود دور هستید و می توانید از مسایل و مشکلات زندگی شخصی خود رها شده و با نزدیک شدن به آسمان احساس بیکرانگی کنید. این روش‌‌ ها موجب پاک سازی و فعال شدن این چاکرا شوند.

اهمیت پاکسازی چاکرای هفتم، باز کردن چاکرا تاجی، باز کردن چاکرا هفتم، بازکردن چاکرا هفتم از طریق مدیتیشن‌، بیماری های جسمی وابسته به چاکرای هفتم، پاکسازی چاکرای هفتم، تاثیر رنگ‌ بر چاکرا هفتم، تقویت چاکرا هفتم، چاکرا تاج، چاکرا تاج چیست، چاکرا تاج سر، چاکرا تاج سر چیست، چاکرا تاجی را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، چاکرا خاجی، چاکرا هفتم یا چاکرا تاجی، چاکرای تاج، چاکرای تاج ( چاکرا هفتم )، چاکرای تاجی، چاکرای خاجی کجاست، چاکرای هفتم، خصوصیات چاکرا هفتم، خصوصیات چاکرای هفتم، درمان چاکرا هفتم، رنگ چاکرای هفتم، روش های فعال سازی چاکرا هفتم، سابلیمینال چاکرای تاجی، سابلیمینال چاکرای هفتم، سابلیمینال فعال سازی چاکرا هفتم، سنگ چاکرای هفتم، علائم بسته بودن چاکرا هفتم، علامت چاکرای هفتم، عملکرد ناهماهنگ چاکرای هفتم، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای تاجی، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای هفتم، فرکانس چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای هفتم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای تاجی با سابلیمینال، فعال سازی چاکرای هفتم، فعال سازی چاکرای هفتم با سابلیمینال، فعالیتهای سودمند برای تعادل و باز شدن چاکرای هفتم، مانترا چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرای هفتم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا تاج، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا هفتم، موسیقی چاکرای هفتم، ویژگی های چاکرا تاجی در حالت تعادل، ویژگی های چاکرا هفتم در حالت تعادل

مدیتیشن

مدیتیشن در واقع بهترین تمرین یوگا برای پاکسازی و متعادل نمودن چاکرای تاج محسوب می شود و چندین تمرین وجود دارد که به تقویت و ترمیم چاکرای هفتم کمک می کند. از جمله این تمرینات حالت های یوگای معکوس، نشسته و ترمیمی را می توان نام برد. تمرینات یوگا یا مدیتیشن به از بین بردن انرژی های منفی و رفع ناهماهنگی چاکرا کمک می کند تا جریان انرژی سالم را در سراسر مراکز انرژی بدنتان تقویت نماید.

اهمیت پاکسازی چاکرای هفتم، باز کردن چاکرا تاجی، باز کردن چاکرا هفتم، بازکردن چاکرا هفتم از طریق مدیتیشن‌، بیماری های جسمی وابسته به چاکرای هفتم، پاکسازی چاکرای هفتم، تاثیر رنگ‌ بر چاکرا هفتم، تقویت چاکرا هفتم، چاکرا تاج، چاکرا تاج چیست، چاکرا تاج سر، چاکرا تاج سر چیست، چاکرا تاجی را چگونه پاکسازی و فعال کنیم، چاکرا خاجی، چاکرا هفتم یا چاکرا تاجی، چاکرای تاج، چاکرای تاج ( چاکرا هفتم )، چاکرای تاجی، چاکرای خاجی کجاست، چاکرای هفتم، خصوصیات چاکرا هفتم، خصوصیات چاکرای هفتم، درمان چاکرا هفتم، رنگ چاکرای هفتم، روش های فعال سازی چاکرا هفتم، سابلیمینال چاکرای تاجی، سابلیمینال چاکرای هفتم، سابلیمینال فعال سازی چاکرا هفتم، سنگ چاکرای هفتم، علائم بسته بودن چاکرا هفتم، علامت چاکرای هفتم، عملکرد ناهماهنگ چاکرای هفتم، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای تاجی، فایل فرکانسی فعالسازی چاکرای هفتم، فرکانس چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال اختصاصی کارنو، فروش سابلیمینال چاکرای هفتم، فروش سابلیمینال فعال سازی چاکرای هفتم، فروش فایل سابلیمینال فعال سازی چاکرا کارنو، فعال سازی چاکرای تاجی با سابلیمینال، فعال سازی چاکرای هفتم، فعال سازی چاکرای هفتم با سابلیمینال، فعالیتهای سودمند برای تعادل و باز شدن چاکرای هفتم، مانترا چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرا تاج، مدیتیشن چاکرای هفتم، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا تاج، مهمترین نشانه های عدم تعادل چاکرا هفتم، موسیقی چاکرای هفتم، ویژگی های چاکرا تاجی در حالت تعادل، ویژگی های چاکرا هفتم در حالت تعادل

رایحه درمانی

رایحه درمانی برای این چاکرا طیف گسترده ای از رایحه ها را شامل می شود. روغنهایی مانند گل یاس، گل سرخ و اسطوخودوس می توانند چاکرای تاج فعال را تسکین دهند.

موسیقی درمانی

بهترین موزیکی که برای فعالسازی چاکرای هفتم می توانید استفاده کنید سکوت است. در حالت سکوت کامل تمام وجودمان بیدار و پذیرای صدای «الهی» می شود.

ما در اپلیکیشن کارنو سابلیمینال های جهت فعال سازی چاکراها به شما عزیزان ارائه می نماییم. اگر به این مطالب علاقه دارید و می خواهید فایل های صوتی بیشتری را در اختیار داشته باشید، اپلیکیشن کارنو را از طریق لینک زیر دانلود کنید و به جمع ما بپیوندید.

منبع : گروه تحقیق و توسعه کارنو

درباره چاکرای قلب بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ویدئوی جذب سلامتی

فهرست