مرور رده

رژیم و تغذیه

آب کردن شکم، رویایی دست یافتنی است!

اگر جزء آن دسته از افراد هستید که بزرگی شکم اعتماد به نفستان را گرفته و دستیابی به یک شکم صاف برایتان آرزویی دست نیافتنی است باید بدانید که روش هایی همچون خوردن وعده های کمتر، تقلیل استفاده از غذاهای حاوی فیبر، کاهش مصرف لبنیات و... در آب…