اپلیکیشن کارنو، ارتباط تصویرسازی ذهنی و رسیدن به خواسته ها، اینستاگرام دکتر آقاسی، اینستاگرام دکتر ارمیا اقاسی، اینستاگرام دکتر اقاسی، تصویر سازی برای رسیدن به خواسته ها، تصویر سازی ذهنی، تصویر سازی ذهنی چیست؟، تصویر سازی ذهنی مثبت، تصویر سازی ذهنی و نحوه انجام آن، تصویرسازی برای تغییر باورها، تصویرسازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخود‌آگاه، تعریف تصویر سازی ذهنی، تقویت تصویر سازی ذهنی، تقویت قدرت تجسم، تکنیک هایی برای رسیدن به ثروت با قدرت تجسم و تصویرسازی، تکنیک‌های تصویرسازی ذهنی، تمرکز بر روی خواسته ها، تمرین تقویت تصویرسازی ذهنی، چطور تجسم کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه با تصویرسازی ذهنی به خواسته هایمان برسیم، چگونه تصویرسازی ذهنی کنیم؟، چگونه تصویرسازی کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه در ذهنمان تصویرسازی کنیم، چگونه ذهن خود را مدیریت کنیم، چگونه مهارت تصویرسازی ذهنی را در خود ارتقا دهیم؟، دکتر آقاسی، دکتر ارمیا آقاسی، دکتر ارمیا اقاسی، دکتر اقاسی، رسیدن به خواسته ها با تصویرسازی ذهنی، سابلیمینال تقویت قدرت ذهن، ساخت تصاویر ذهنی قدرتمند، ساخت سابلیمینال اختصاصی کارنو، شیوه استفاده از تصویرسازی ذهنی، فواید تصویر سازی ذهنی، قدرت تجسم، قدرت تصویرسازی، گروه تحقیق و آموزش کارنو، معجزه تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی برای جذب ثروت، نحوه مدیریت ذهن

تکنیک هایی برای رسیدن به ثروت با قدرت تجسم و تصویرسازی

این مقاله را به اشتراک بگذارید :

در مقاله قصد داریم تکنیکی را به شما آموزش دهیم تا در مسیر تغییر باورهایتان و با قدرت تجسم به هر آنچه که می خواهید برسید. در ادامه همراه ما باشید.

اپلیکیشن کارنو، ارتباط تصویرسازی ذهنی و رسیدن به خواسته ها، اینستاگرام دکتر آقاسی، اینستاگرام دکتر ارمیا اقاسی، اینستاگرام دکتر اقاسی، تصویر سازی برای رسیدن به خواسته ها، تصویر سازی ذهنی، تصویر سازی ذهنی چیست؟، تصویر سازی ذهنی مثبت، تصویر سازی ذهنی و نحوه انجام آن، تصویرسازی برای تغییر باورها، تصویرسازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخود‌آگاه، تعریف تصویر سازی ذهنی، تقویت تصویر سازی ذهنی، تقویت قدرت تجسم، تکنیک هایی برای رسیدن به ثروت با قدرت تجسم و تصویرسازی، تکنیک‌های تصویرسازی ذهنی، تمرکز بر روی خواسته ها، تمرین تقویت تصویرسازی ذهنی، چطور تجسم کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه با تصویرسازی ذهنی به خواسته هایمان برسیم، چگونه تصویرسازی ذهنی کنیم؟، چگونه تصویرسازی کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه در ذهنمان تصویرسازی کنیم، چگونه ذهن خود را مدیریت کنیم، چگونه مهارت تصویرسازی ذهنی را در خود ارتقا دهیم؟، دکتر آقاسی، دکتر ارمیا آقاسی، دکتر ارمیا اقاسی، دکتر اقاسی، رسیدن به خواسته ها با تصویرسازی ذهنی، سابلیمینال تقویت قدرت ذهن، ساخت تصاویر ذهنی قدرتمند، ساخت سابلیمینال اختصاصی کارنو، شیوه استفاده از تصویرسازی ذهنی، فواید تصویر سازی ذهنی، قدرت تجسم، قدرت تصویرسازی، گروه تحقیق و آموزش کارنو، معجزه تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی برای جذب ثروت، نحوه مدیریت ذهن

خواندن این مقاله فقط ۵ دقیقه از زمان ارزشمند شما را می گیرد.

عنوان های مهم در این مقاله:

تصویر سازی ذهنی

یکی از تکنیک های مهم در قانون جذب استفاده از قدرت تجسم و تصویرسازی ذهنی است. همه ما می توانیم با تجسم و تصویر سازی آرزوها و اهدافی را که داریم به واقعیت تبدیل نماییم. شما می توانید با توجه و تمرکز مدام بر هر چیزی که می خواهید، آن را ابتدا در ذهن و سپس در دنیای بیرونی خلق کنید. در یک آزمایش ۳ گروه از افراد را به زمین بسکتبال آوردند و یک توپ بسکتبال به آن ها دادند تا آن را به داخل حلقه پرتاب کنند. به گروه اول روزی یک ساعت و به مدت ۱ ماه تمرین دادند. به گروه دوم هیچ تمرین فیزیکی نداده و گفتند فقط باید با تصویرسازی ذهنی توپ را به داخل حلقه پرتاب کنند و به گروه سوم هیچگونه تمرین فیزیکی و ذهنی ای ندادند. بعد از گذشت یک ماه گروه اول ۲۴ درصد، گروه دوم ۲۳ درصد و گروه سوم صفر درصد پیشرفت داشتند. این آزمایش نشان می دهد که تمام اتفاقاتی که در زندگی ما می افتد فقط از طریق تصویرسازی می توانیم زمان و قدرت آن را بیشتر و بیشتر کنیم تا به هدف خود برسیم. با تمرین تصویرسازی ذهنی مغز شما متوجه نمی شود که شما آنچه که می خواهید را در وقعیت دارید یا خیر!؟ شما برای رسیدن به هدف و در مسیر تغییر باورهایتان فقط کافیست تصویرسازی ذهنی انجام دهید.

بیشتر بخوانید :
قانون تجسم خلاق یا تصویر سازی ذهنی چیست ؟

اپلیکیشن کارنو، ارتباط تصویرسازی ذهنی و رسیدن به خواسته ها، اینستاگرام دکتر آقاسی، اینستاگرام دکتر ارمیا اقاسی، اینستاگرام دکتر اقاسی، تصویر سازی برای رسیدن به خواسته ها، تصویر سازی ذهنی، تصویر سازی ذهنی چیست؟، تصویر سازی ذهنی مثبت، تصویر سازی ذهنی و نحوه انجام آن، تصویرسازی برای تغییر باورها، تصویرسازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخود‌آگاه، تعریف تصویر سازی ذهنی، تقویت تصویر سازی ذهنی، تقویت قدرت تجسم، تکنیک هایی برای رسیدن به ثروت با قدرت تجسم و تصویرسازی، تکنیک‌های تصویرسازی ذهنی، تمرکز بر روی خواسته ها، تمرین تقویت تصویرسازی ذهنی، چطور تجسم کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه با تصویرسازی ذهنی به خواسته هایمان برسیم، چگونه تصویرسازی ذهنی کنیم؟، چگونه تصویرسازی کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه در ذهنمان تصویرسازی کنیم، چگونه ذهن خود را مدیریت کنیم، چگونه مهارت تصویرسازی ذهنی را در خود ارتقا دهیم؟، دکتر آقاسی، دکتر ارمیا آقاسی، دکتر ارمیا اقاسی، دکتر اقاسی، رسیدن به خواسته ها با تصویرسازی ذهنی، سابلیمینال تقویت قدرت ذهن، ساخت تصاویر ذهنی قدرتمند، ساخت سابلیمینال اختصاصی کارنو، شیوه استفاده از تصویرسازی ذهنی، فواید تصویر سازی ذهنی، قدرت تجسم، قدرت تصویرسازی، گروه تحقیق و آموزش کارنو، معجزه تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی برای جذب ثروت، نحوه مدیریت ذهن

نحوه انجام تصویرسازی ذهنی برای جذب ثروت

برای استفاده از قدرت تجسم و انجام تصویرسازی برای جذب پول و ثروت بیشتر شما باید مراحلی را سپری کنید که در زیر به این مراحل اشاره نموده ایم.

اپلیکیشن کارنو، ارتباط تصویرسازی ذهنی و رسیدن به خواسته ها، اینستاگرام دکتر آقاسی، اینستاگرام دکتر ارمیا اقاسی، اینستاگرام دکتر اقاسی، تصویر سازی برای رسیدن به خواسته ها، تصویر سازی ذهنی، تصویر سازی ذهنی چیست؟، تصویر سازی ذهنی مثبت، تصویر سازی ذهنی و نحوه انجام آن، تصویرسازی برای تغییر باورها، تصویرسازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخود‌آگاه، تعریف تصویر سازی ذهنی، تقویت تصویر سازی ذهنی، تقویت قدرت تجسم، تکنیک هایی برای رسیدن به ثروت با قدرت تجسم و تصویرسازی، تکنیک‌های تصویرسازی ذهنی، تمرکز بر روی خواسته ها، تمرین تقویت تصویرسازی ذهنی، چطور تجسم کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه با تصویرسازی ذهنی به خواسته هایمان برسیم، چگونه تصویرسازی ذهنی کنیم؟، چگونه تصویرسازی کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه در ذهنمان تصویرسازی کنیم، چگونه ذهن خود را مدیریت کنیم، چگونه مهارت تصویرسازی ذهنی را در خود ارتقا دهیم؟، دکتر آقاسی، دکتر ارمیا آقاسی، دکتر ارمیا اقاسی، دکتر اقاسی، رسیدن به خواسته ها با تصویرسازی ذهنی، سابلیمینال تقویت قدرت ذهن، ساخت تصاویر ذهنی قدرتمند، ساخت سابلیمینال اختصاصی کارنو، شیوه استفاده از تصویرسازی ذهنی، فواید تصویر سازی ذهنی، قدرت تجسم، قدرت تصویرسازی، گروه تحقیق و آموزش کارنو، معجزه تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی برای جذب ثروت، نحوه مدیریت ذهن

  • در نظر گرفتن مکان و زمان مناسب

برای انجام تصویرسازی ذهنی باید مکان خلوت و آرام و علاوه بر این ها زمان مناسبی را در نظر بگیرید تا قدرت تجسم خود را به کار بگیرید. شما می توانید قبل از خواب که آرامش بیشتری دارید را انتخاب کنید. این کار باعث می شود تا افکاری که بر روی آن ها تمرکز کرده اید در ناخودآگاه شما ثبت گردند.

اپلیکیشن کارنو، ارتباط تصویرسازی ذهنی و رسیدن به خواسته ها، اینستاگرام دکتر آقاسی، اینستاگرام دکتر ارمیا اقاسی، اینستاگرام دکتر اقاسی، تصویر سازی برای رسیدن به خواسته ها، تصویر سازی ذهنی، تصویر سازی ذهنی چیست؟، تصویر سازی ذهنی مثبت، تصویر سازی ذهنی و نحوه انجام آن، تصویرسازی برای تغییر باورها، تصویرسازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخود‌آگاه، تعریف تصویر سازی ذهنی، تقویت تصویر سازی ذهنی، تقویت قدرت تجسم، تکنیک هایی برای رسیدن به ثروت با قدرت تجسم و تصویرسازی، تکنیک‌های تصویرسازی ذهنی، تمرکز بر روی خواسته ها، تمرین تقویت تصویرسازی ذهنی، چطور تجسم کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه با تصویرسازی ذهنی به خواسته هایمان برسیم، چگونه تصویرسازی ذهنی کنیم؟، چگونه تصویرسازی کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه در ذهنمان تصویرسازی کنیم، چگونه ذهن خود را مدیریت کنیم، چگونه مهارت تصویرسازی ذهنی را در خود ارتقا دهیم؟، دکتر آقاسی، دکتر ارمیا آقاسی، دکتر ارمیا اقاسی، دکتر اقاسی، رسیدن به خواسته ها با تصویرسازی ذهنی، سابلیمینال تقویت قدرت ذهن، ساخت تصاویر ذهنی قدرتمند، ساخت سابلیمینال اختصاصی کارنو، شیوه استفاده از تصویرسازی ذهنی، فواید تصویر سازی ذهنی، قدرت تجسم، قدرت تصویرسازی، گروه تحقیق و آموزش کارنو، معجزه تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی برای جذب ثروت، نحوه مدیریت ذهن

  • تمرکز بر روی خواسته ها

چشمان خود را بسته و روی خواسته خود تمرکز کنید. به صورت عمیق دم و بازدم را انجام دهید. با هر دم احساس کنید که آرامش و انرژی زیادی وارد بدن شما شده و با هر بازدم حس کنید که استرس و نگرانی از شما خارج می گردد. سپس احساس کنید که آرامش در سراسر بدنتان پراکنده شده و بدن شما به حالتی معلق در آمده است. در این حالت قدرت تجسم شما بیشتر می گردد.

اپلیکیشن کارنو، ارتباط تصویرسازی ذهنی و رسیدن به خواسته ها، اینستاگرام دکتر آقاسی، اینستاگرام دکتر ارمیا اقاسی، اینستاگرام دکتر اقاسی، تصویر سازی برای رسیدن به خواسته ها، تصویر سازی ذهنی، تصویر سازی ذهنی چیست؟، تصویر سازی ذهنی مثبت، تصویر سازی ذهنی و نحوه انجام آن، تصویرسازی برای تغییر باورها، تصویرسازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخود‌آگاه، تعریف تصویر سازی ذهنی، تقویت تصویر سازی ذهنی، تقویت قدرت تجسم، تکنیک هایی برای رسیدن به ثروت با قدرت تجسم و تصویرسازی، تکنیک‌های تصویرسازی ذهنی، تمرکز بر روی خواسته ها، تمرین تقویت تصویرسازی ذهنی، چطور تجسم کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه با تصویرسازی ذهنی به خواسته هایمان برسیم، چگونه تصویرسازی ذهنی کنیم؟، چگونه تصویرسازی کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه در ذهنمان تصویرسازی کنیم، چگونه ذهن خود را مدیریت کنیم، چگونه مهارت تصویرسازی ذهنی را در خود ارتقا دهیم؟، دکتر آقاسی، دکتر ارمیا آقاسی، دکتر ارمیا اقاسی، دکتر اقاسی، رسیدن به خواسته ها با تصویرسازی ذهنی، سابلیمینال تقویت قدرت ذهن، ساخت تصاویر ذهنی قدرتمند، ساخت سابلیمینال اختصاصی کارنو، شیوه استفاده از تصویرسازی ذهنی، فواید تصویر سازی ذهنی، قدرت تجسم، قدرت تصویرسازی، گروه تحقیق و آموزش کارنو، معجزه تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی برای جذب ثروت، نحوه مدیریت ذهن

  • خالی کردن ذهن از افکار

یکی از مهم ترین نکات این است که ذهن خود را از افکار خالی کنید و تمام حواس خود را بر روی آرامش درونی و تنفس خود متمرکز کنید. در این حالت مرکز افکار شما بسیار بیشتر بوده و ذهن ناخودآگاه شما آماده پذیرش افکار جدید خواهد بود.

بیشتر بخوانید :
چگونه با قدرت ذهن به موفقیت برسیم؟

اپلیکیشن کارنو، ارتباط تصویرسازی ذهنی و رسیدن به خواسته ها، اینستاگرام دکتر آقاسی، اینستاگرام دکتر ارمیا اقاسی، اینستاگرام دکتر اقاسی، تصویر سازی برای رسیدن به خواسته ها، تصویر سازی ذهنی، تصویر سازی ذهنی چیست؟، تصویر سازی ذهنی مثبت، تصویر سازی ذهنی و نحوه انجام آن، تصویرسازی برای تغییر باورها، تصویرسازی ذهنی و تاثیر آن بر ضمیر ناخود‌آگاه، تعریف تصویر سازی ذهنی، تقویت تصویر سازی ذهنی، تقویت قدرت تجسم، تکنیک هایی برای رسیدن به ثروت با قدرت تجسم و تصویرسازی، تکنیک‌های تصویرسازی ذهنی، تمرکز بر روی خواسته ها، تمرین تقویت تصویرسازی ذهنی، چطور تجسم کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه با تصویرسازی ذهنی به خواسته هایمان برسیم، چگونه تصویرسازی ذهنی کنیم؟، چگونه تصویرسازی کنیم تا به ثروت برسیم، چگونه در ذهنمان تصویرسازی کنیم، چگونه ذهن خود را مدیریت کنیم، چگونه مهارت تصویرسازی ذهنی را در خود ارتقا دهیم؟، دکتر آقاسی، دکتر ارمیا آقاسی، دکتر ارمیا اقاسی، دکتر اقاسی، رسیدن به خواسته ها با تصویرسازی ذهنی، سابلیمینال تقویت قدرت ذهن، ساخت تصاویر ذهنی قدرتمند، ساخت سابلیمینال اختصاصی کارنو، شیوه استفاده از تصویرسازی ذهنی، فواید تصویر سازی ذهنی، قدرت تجسم، قدرت تصویرسازی، گروه تحقیق و آموزش کارنو، معجزه تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی، نحوه انجام تصویرسازی ذهنی برای جذب ثروت، نحوه مدیریت ذهن

پس از انجام این تمرینات و احساس آرامش کامل در ذهن و وجودتان، تصور کنید که پول و ثروت همواره وارد زندگیتان می شود. البته این فقط یک مورد از تصویرسازی ها است. شما می توانید تصویرسازی را در رابطه با هر هدفی که دارید؛ انجام دهید. برای مثال اگر ماشین گران قیمتی را دوست دارید، تصور کنید که سوار آن هستید و از آن استفاده می کنید و یا تصور کنید که در حال خریدن خانه مورد علاقه خود هستید. از سوی دیگر مطابق قانون جذب، شما با قدرت تجسم و تصویرسازی پیامی پر از انرژی را به جهان اطراف خود ارسال می کنید و جهان هم خیلی زود به این خواسته های شما پاسخ می دهد و ثروت را به زندگی شما سرازیر می کند.

می توانید به اینستاگرام دکتر ارمیا آقاسی مراجعه و ویدئو چطور تجسم کنیم تا به ثروت برسیم را مشاهده و یا در اپلیکیشن گروه تحقیق و آموزش کارنو، ثبت نام نموده و از خدمات، دوره ها، سابلیمینال ها و… این مجموعه استفاده نمایید. ما برای اینکه به موفقیت و ثروت برسید همواره و به صورت تضمینی در کنارتان خواهیم بود.

 

منبع : گروه تحقیق و آموزش کارنو

رسیدن به خواسته ها با تمرکز بر روی قانون توجه در کائنات
۵ روش کاربردی برای بیشتر دوست داشتن خود را بهتر بشناسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

ویدئوی جذب سلامتی

فهرست